Personvern

Personvernerklæring

I denne personvernerklæringen kan du lese om hva slags data vi behandler, hvordan vi samler den inn og hvilke rettigheter du har. Denne personvernerklæringen er utarbeidet i henhold til personopplysningsloven og GDPR. Dersom du skulle ha noen spørsmål, eller noe føles uklart ber vi deg vennligst kontakte oss via e-post til support@fearlessmind.no. Erklæringen gjelder bruk av våre nettsider, informasjon du legger igjen der, samt data vi får fra andre kilder som nyhetsbrev eller andre tredjeparts kilder.

I tillegg til denne erklæringen gjelder også kjøpsvilkår ved kjøp i vår nettbutikk og vår cookie policy.

Ansvarlig for behandlingen

Fearless Mind AS. org.nr. 917 704 996, Elveveien 36, 3262 Larvik, behandler dine personopplysninger. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss elektronisk ber vi deg kontakte oss på e-post til support@fearlessmind.no.

Kilder for personopplysninger vi behandler

Vår nettside

Vi samler informasjon om deg på flere måter. Gjennom data du selv oppgir til oss som navn, telefonnummer eller e-post gjennom våre kontaktsider. Dette kan skje eksempelvis når du melder deg på vårt nyhetsbrev.

Vi samler også inn informasjon om hva slags enhet du bruker og innstillinger på din enhet som IP adresse, geodata og lignende. I den grad det er mulig benytter vi slik data anonymt.

Bruk av våre tjenester

Når du logger inn eller benytter en av våre tjenester godtar du i tillegg til tjenestens vilkår at vi bruker dine handlingsmønster til å forbedre våre tjenester, samt tilpasse din profil. Dersom data brukes til statistiske formål forsøker vi etter beste evne å anonymisere dataene før vi tar de i bruk. 

Ved bruk av våre tjenester lagrer vi følgende data om deg:

Brukerdata som brukernavn, e-post, navn og organisasjon. Når du oppretter din brukerprofil, vil ditt passord lagres kryptert og er ikke tilgjengelig for noen hverken i Fearless Mind AS, eller hos noen av våre leverandører eller samarbeidspartnere.

Systemteknisk informasjon som hvilken nettleser du bruker, hvor lang svartiden på de ulike sidene er og lignende. Om mulig samles denne informasjonen anonymt og kan ikke spores tilbake til deg.

Data fra tredjepart

Videre får vi også informasjon fra annonsenettverk eller andre leverandører når vi annonserer. Slik data er i all hovedsak anonym, men det kan i noen tilfeller være at målgruppen er så liten at vi får informasjon om deg i slike tilfeller. Denne dataen struktureres eller lagres ikke utover statistiske formål, eller for å måle effekten av vår annonsering.

Bruk av kjøpsdata

Sier du ja etter handelen sender vi deg nyhetsbrev eller gir deg annonser basert på dine kjøp. Dette kaller vi bruk av kjøpsdata. Slik data brukes også for å tilpasse kommunikasjonen med deg gjennom annonsering i sosiale medier eller gjennom målrettede annonser ellers på nettet.

Testing og produktutvikling

Dine personopplysninger kan i noen tilfeller brukes for å teste våre tjenester, eller i forbindelse med forbedringen av tjenestene våre. 

Formål og grunnlag for behandlingen

Vi behandler dine personopplysninger enten for å oppfylle en avtale mellom oss eksempelvis når du handler hos oss, eller ved samtykke i situasjoner der vi kommuniserer markedsføring til deg. 

For å gjennomføre avtaler bruker vi eksempelvis din persondata

  • For å bekrefte bestillinger og verifisere dine person eller kontaktopplysninger
  • Vi lagrer din persondata i for håndtering av returer eller andre forpliktelser ved bestillinger
  • For å sende deg informasjon basert på avtaler eller kjøp
  • Ved kontakt med oss lagrer vi dialogen oss imellom slik at vi enklest mulig kan forbedre vår service
  • For å håndtere deltagelse i konkurranser eller events
  • Ved administrasjon eller dokumentasjon av garantier eller andre rettigheter du har i forbindelse med en avtale eller bestilling

For kommunikasjon eller annonsering ved bruk av din persondata innhenter vi ditt samtykke. Disse samtykkene kan du enkelt få oversikt over, eller oppdatere ved kontakte oss. 

Ved salg av produkter eller tjenester er vi lovpålagt å lagre informasjon om dette etter bokføringslov eller forbrukervernlovgivning i minimum fem år. I tilfeller der garantier eller vårt kundeforhold gjør det hensiktsmessig å lagre informasjonen lenger gjør vi det. 

Du kan når som helst få fullstendig oversikt over lagret persondata ved å sende en innsynsbegjæring til oss via kontaktopplysningene våre i bunnen av denne avtalen.

Tilgang til dine personopplysninger

I utgangspunktet er personvernlovgivningen svært streng med tanke på hvem som skal få tilgang til dine personopplysninger. Fearless Mind AS gjennomfører tekniske, organisatoriske og sikkerhetsmessige tilpasninger av alle våre tjenester for å sikre at dine personopplysninger ikke havner på avveie. Kun ansatte hos Fearless Mind AS med behov for tilgang har anledning til å se dine personopplysninger. Utover dette er det strenge krav til hvilke av våre samarbeidspartnere som får tilgang til dataen. Dette styres i alle tilfeller av en egen databehandleravtale mellom oss og våre leverandører. 

Våre godkjente databehandlere leverer tjenester som følger.

  • MyStore.no for vår nettside.
  • Markedsføringspartnere og tjenester som Facebook får kun tilgang dersom særskilt samtykke er innhentet fra deg
  • Klarna og Vipps som betalingsleverandører 

Dine data behandles ikke utenfor grensene av EU eller EØS. Alle våre leverandører etterlever dette kravet til sikkerhet. Vi selger eller deler aldri din persondata med noen tredjepart utover våre tjenesteleverandører.

I situasjoner der vi blir pålagt av norske myndigheter å utgi personopplysninger gjøres dette i tråd med våre juridiske retningslinjer for utlevering av slik data.

Behandlingstid

Fearless MindAS behandler i utgangspunktet dine personopplysninger og kjøpsdata så lenge vi har kontraktsmessige forpliktelser, lovpålagte forpliktelser som bokføring nevnt ovenfor, så lenge vi har et aktivt kundeforhold, eller så lenge du ikke har motsatt deg denne behandlingen. Du har rett til å kreve din data slettet når som helst. Ønsker du dette ta kontakt med oss ved hjelp av kontaktinformasjonen i bunnen av denne avtalen.

Om sikkerhet

Regler for bruk og lagring av persondata stilles strenge krav til sikkerhet både teknisk og organisatorisk for å forhindre tap, inngripen eller andre risiki. forplikter seg til å oppdatere og endre sikringen av din data i tråd med utvikling og forbedrede muligheter.

Dine rettigheter

Utover din rett til informasjon om hva slags data vi lagrer om deg, og hvordan denne brukes har du flere andre rettigheter vi vil informere deg om.

Du har krav til innsyn i all data vi har lagret om deg, samt å kunne endre feilaktige opplysninger. Denne informasjonen får du ved å gå inn på din min side, eller ved å kontakte oss gjennom kontaktinformasjonen i bunnen av denne erklæringen. Du har rett til å kunne se, endre eller trekke tilbake dine samtykker. Dette gjøres ved å kontakte oss, eller ved å oppdatere samtykket i kommunikasjonen vi sender deg.

Du har krav på å kreve sletting, eller portering av din data. Kontakt oss, så samler vi sammen all data vi har lagret om deg i et maskinlesbart format. Som ved innsyn gjennomfører vi vår forpliktelse vederlagsfritt.

Merk at din rett til sletting ikke påvirker vår lovpålagte plikt til å lagre data eksempelvis for å oppfylle krav til rett bokføring. I slike tilfeller bruker vi så ikke dataen til noe annet etter en begjæring om sletting eller portering er gjennomført.

Skulle du ha noen innsigelser vedrørende vår behandling av dine persondata har du rett til å klage til Datatilsynet som er tilsynsmyndighet vedrørende behandling av personopplysninger.

Endringer eller oppdateringer

Fearless Mind AS forbeholder seg retten til å når som helst endre disse vilkårene såfremt endringene er i tråd med enhver tid gjeldende lover, regler eller forskrifter. Endringene publiseres på våre nettside butikk.fearlessmind.no. Ved større endringer, eller endringer som får konsekvens for deg vil vi først og fremst informere deg gjennom kontaktinformasjon du har gjort tilgjengelig for oss, eller innhente samtykke der berettiget interesse ikke vil være tilfredsstillende.

Kontaktopplysninger

Vi vil svare deg så snart som mulig, ved innsynsbegjæringer har vi 30 dager på å fullføre begjæringen din.

Elveveien 36, 3262 Larvik, support@fearlessmind.no, +4799560152

 

Sist oppdatert 24. juni 2019.